Socialna akademija v času 29. 6.–2. 7. 2015 v Bohinjski Bistrici za srednješolce pripravlja ustvari_film.