Dramski krožek

 

Dijaki v šolskem letu pripravijo in predstavijo uprizoritev pravljic za predšolske otroke oz. osnovnošolce (npr. Mojca Pokrajculja, Pepelka …), tako pripomorejo k promociji šole;

 • dijaki spoznavajo in izvajajo poustvarjalno interpretacijo književnega besedila na gledališkem odru (gledališko umetnost);
 • spoznajo značilnosti gledališča in poklice v gledališču (šepetalci, maskerji, kostumografi …);
 • igrajo različne vloge in spoznajo svoj način igranja;
 • spoznajo delo gledališkega igralca (branje vlog, učenje besedila na pamet, pravilna izgovorjava, gibanje na odru, kretnje, geste, mimika, rekviziti …, strah pred nastopom, nastopanje);
 • dijaki ob spoznavanju in interpretaciji literarnih besedil sooblikujejo lastne kulturne in družbene vrednote ter zavest o slovenski nacionalni in evropski identiteti;
 • dijaki spoznavajo temeljna pravorečna pravila slovenskega jezika, kar pripomore k njihovi jezikovni kultiviranosti

NAČRT:

 • September, oktober, november 2011:
  • Dijaki izberejo pravljico za uprizoritev, pripravijo dramatizacijo in vadijo za nastope.
 • December 2011 – junij 2012.
  • Dijaki 1-krat do 2-krat mesečno gostujejo po vrtcih, šolah, knjižnicah v skladu z dogovorom.
 • Junij 2012:
  • Evalvacija dela
(Visited 65 times, 1 visits today)