Dijakinje 3. letnika predšolske vzgoje bodo v četrtek, 29. 3. 2018, razveselile otroke vrtca Podgorci z dramatizacijo Jabolko. Predstavile bodo družino ježkov, ki si med sabo podajajo lepo zrelo jabolko, da bi ugajali eden drugemu. Na koncu pa ugotovijo, da je pomembno njihovo sodelovanje in zdravi prijateljski odnosi.

Dijakinje bodo dramatizacijo popestrile z ustvarjalnimi delavnicami in otroke popeljale v svet spoštovanja in prijateljstva.

Mentorsko vodstvo: Aleksandra Štih, Aleš Lubi in Ljuba Fišer

(Visited 40 times, 1 visits today)