Naši dijaki so bili letos ponovno zelo aktivni v projektu EPAS, Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Pa ne samo aktivni, ampak tudi izjemno uspešni! Program je namreč tekmovalnega značaja, komisija pregleda celoletne aktivnosti vseh sodelujočih in razglasi najboljše. In Gimnazija Ormož je dosegla odlično 3. mesto med skupno 75 sodelujočimi srednjimi šolami v Sloveniji! Višje od nas sta se uvrstili samo II. Gimnazija Maribor in Gimnazija Nova Gorica, obe že uveljavljeni v projektu EPAS. Gimnazija Ormož v projektu sodeluje šele drugič, zato smo na uspeh toliko bolj ponosni.

Skozi različne dejavnosti, ki jih je podpirala Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Ljubljani, so se dijaki v skupini, poimenovani ambasadorji Evropskega parlamenta, usposabljali za aktivno državljanstvo. Na zanimiv in zabaven način so spoznavali delovanje EU in prednosti evropske integracije v našem vsakdanjem življenju; poseben zagon pri tem jim je dal obisk Hiše EU v Ljubljani. Dijaki so aktivno sodelovali v razpravah z evropskimi poslanci in jim posredovali svoje predloge pri reševanju posameznih izzivov (podnebne spremembe, družbene neenakosti, spopadanje z epidemijo, odvisnost, promet in podobno). Razvijali so kompetence kritičnega mišljenja in javnega nastopanja, sestavljali naloge in kvize za svoje vrstnike, otroke v vrtcu in osnovnošolce, preštudirali gradivo o Evropski uniji, se udeležili delavnic v Mladinskem centru Ormož in razprave Prihodnost Evrope na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, urejali Facebook profil, pripravili dogodek ob dnevu Evrope …

Mentorice, profesorice Renata Bezjak, Tanja Galun Založnik in Lenka Keček Vaupotič so z izpeljanim projektom zelo zadovoljne in ponosne na svoje dijake, zlasti na to, da delajo vedno bolj samostojno. Prav dogodek ob dnevu Evrope je odličen primer za to, saj so dijaki sami sestavili besedilo o značilnostih posameznih držav Evropske unije in ga dramsko uprizorili.

Skozi projekt EPAS smo dokazali, da je mladim še kako mar za našo prihodnost in da se zavedajo, da je nacionalna in evropska politika del našega vsakdana. Z veseljem bomo pri projektu sodelovali tudi naslednje šolsko leto, se ponovno učili in o pomenu Evropske unije osveščali tudi vrstnike ter lokalno skupnost. In glede na to, da smo lani dosegli 5. mesto, letos 3., se bo v naslednjem letu potrudili, da bomo še napredovali. 😊

(Visited 231 times, 1 visits today)