Naša šola se je vključila v projekt ASOC – Šola odprte kohezije, kjer v okviru delavnic spoznavamo, kaj je kohezijska politika.

V projektu aktivno sodelujemo dijaki drugega letnika gimnazijskega programa v okviru interdisciplinarnega tematskega sklopa. O projektu in pomenu vključevanja mladih vanj sta nas seznanili strokovni sodelavki PiNE. Pod njunim vodstvom smo dijaki pregledali projekte, ki se oz. so se izvajali v Ormožu in bližnji okolici in so bili podprti iz evropskih kohezijskih skladov.

Skupaj smo se nato odločili, da bomo spremljali projekt Razvoj prenosne krušne peči Glowen.

Teoretično znanje o tem, kaj je intervju in kako ga izvesti, smo prenesli v prakso. V Središču ob Dravi smo obiskali podjetje Glow Seven d. o. o in z njegovim direktorjem, Gregom Ivančičem, opravili intervju. Pridobili smo veliko koristnih in zanimivih informacij, ki nam bodo služile za nadaljnje delo.

(Visited 43 times, 1 visits today)