2b

Razredničarka: Vesna Pintarić

Nadomestna razredničarka: Vesna Tomše