PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI V ŠOL. LETU 2014/15

V sredo, 10. septembra 2014, 6. šolsko uro bo vjedilnici predstavitev dejavnosti v šol. letu 2014/15.