12. in 13. 10. 2019: Likovna in literarna kolonija Malek