Davčno opismenjevanje dijakov 3. letnika bo v sredo, 6. maja 2015, 1. in 2. šolsko uro, v učilnici 9.