Dijaki Gimnazije Ormož so skupni zmagovalci v kampanji Pozor(!)ni za okolje, katere nosilec je družba Goodyear Dunlop Sava Tires, proizvodnja pnevmatik d.o.o. Kampanja je zasnovana z namenom osveščanja mladih o pomenu skrbi za okolje. 

Temelji na partnerstvu različnih institucij, ki skupaj snujejo in izvajajo aktivnosti v projektu, ciljna skupina pa so dijaki srednjih šol. Partnerstvo v projektu tako sestavljajo srednje šole, izbrane na natečaju iz vseh slovenskih regij in institucije iz vrst komunalnih podjetij ter zdravstvenih in nevladnih organizacij. Danes je v kampanjo vključenih že 36 partnerskih organizacij in več kot 10.000 dijakov iz vse Slovenije. Aktivnost kampanje so srednje šole gorenjske regije izvajale v tekmovanju v ločenem zbiranju odpadkov, srednje šole ostalih regij v tekmovanju v izvajanju načrta za zmanjšanje količine odpadkov na posamezni šoli, urejanje EKOkotičkov – kotičkov opremljenih s temami, povezanimi z okoljevarstvom, ki mlade na zanimiv in inovativen način opozarjajo na pomen odgovornega ravnanja z okoljem. Eden izmed glavnih ciljev kampanje je poleg vzpodbujanja zanimanja za tematiko med mladimi in osveščanje ciljne skupine srednješolcev, ki sicer veljajo za eno najbolj zahtevnih ciljnih skupin, saj že imajo izoblikovana mnenja in stališča, na katera je težko vplivati.

 

Tekmovanje je bilo torej sestavljeno iz treh delov:

1. tekmovanje v ločevanju odpadkov med 11-timi šolami iz Gorenjske;

2. tekmovanje v zmanjševanju količine odpadkov med 12-timi srednjimi šolami iz ostalih regij;

3. tekmovanje v urejanju EKOkotičkov med vsemi 23-timi srednjimi šolami.


Znani so trije zmagovalci, ki so v treh krogih zbrali največ točk.

Ponosno vam torej sporočamo, da so zmagovalci:

• Gimnazija Jesenice – za najbolj vestno ločevanje odpadkov, ki je na podlagi vseh treh ocenjevanj EKOkomisije zbrala največ točk (25,03 točk).

Gimnazija Ormož – za najbolj učinkovito izvajanje načrta šole za zmanjševanje količine odpadkov (462 točk)

• Šolski center Slovenj Gradec: Slovenj Gradec in Muta – za najbolj vsebinsko, kreativno in poglobljeno urejanje EKOkotička na šoli (136 točk)

 

Gimnazija Ormož je zmagala v kategoriji ocenjevanje uspešnosti izvajanja načrta za ločevanje količine odpadkov na šoli: 12 srednjih šol, ki so se na novo pridružile kampanji, so tekmovale v izpolnjevanju svojega načrta, ki so ga opredelili v prijavi k projektu in v katerem so si zadali cilje in način za izboljšanje ločevanja ter ravnanja z odpadki na šoli. Na ta način se med dijaki spodbuja ne samo zmanjševanje odpadkov, ampak tudi ločevanje in ponovna uporaba odpadkov.

 

V tekmovanju v urejanju EKOkotičkov je Gimnazija Ormož med 23-imi srednjimi šolami dosegla 2. mesto!


Končni razpored:

GIMNAZIJA ORMOŽ 462 točk

Šolski center Slovenj Gradec: Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

457 točk

Gimnazija Vič

385 točk

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

374 točk

Gimnazija Bežigrad

372 točk

Gimnazija Ledina

330 točk

Srednja frizerska šola Ljubljana

276 točk

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

256 točk

Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška

202 točk

GRM – Novo Mesto

130 točk

Srednja Šola Črnomelj

102 točk

Srednja ekonomska in trgovska šola Brežice

0 točk

 
 ČESTITAMO ZA ODLIČEN DOPRINOS V KAMPANJU POZOR(!)NI ZA OKOLJE V ŠOLSKEM LETU 2012/13!

EKOfrendi Lea Rajh (3. a), Špela Pleh (3. a), Špela Perner (2. b), Ludvik Luci (4. b), ambasadorji dijakov Gimnazije Ormož pod mentorstvom Vesne Pintarić, prof. bio. ter predstavnik Komunalnega podjetja Ormož g. Ludvik Hriberšek se bomo udeležili skupnega zaključnega dogodka, ki bo 15. maja 2013 v Ljubljani in prevzeli zasluženo nagrado.

(Visited 33 times, 1 visits today)