Spoštovani starši, DIJAKINJE IN DIJAKI,

predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Od 18. maja 2020 se bo delo v šolskih klopeh izvajalo za dijake 4. letnikov.

Hkrati bodo v šolo prišli nekateri dijaki od 1. do 3 letnika, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. O urniku bodo dijaki obveščeni.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi dijaki. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo pred vstopom dijaka v šolo, s katero starši oziroma polnoletni dijak potrdijo, da je dijak zdrav.

Obrazec za izjavo bodo posredovali razredniki/razredničarke dijakom po e-pošti. Podpisano izjavo dijaki pošljejo razredniku/razredničarki.

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja dijakov).


OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI OD 18. maja 2020 DALJE:

  1. Izvedba pouka bo potekala v skupinah do 15 dijakov.
  2. Dijakom, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.
  3. Vzgojno-izobraževalno delo za dijake od 1. do 3. letnika bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.

Ponovno odprtje šole bo velik zalogaj za vse nas. Potrudili se bomo po najboljših močeh, da bomo poskrbeli za varnost in normalno delo.

Klavdija Zorjan Škorjanec, ravnateljica


Spletna gradiva za mladostnike:

(Visited 104 times, 1 visits today)