V sredo, 29. maja 2019, se pričnejo pisni izpiti spomladanske mature in trajajo do vključno petka, 14. junija 2019. Začetek pisnih izpitov je vsak dan točno ob 9. uri. Kandidati pridete v šolo najmanj 30 minut prej. S seboj vedno prinesite dokument s fotografijo in dovoljene pripomočke pri posameznem predmetu (kemični svinčnik, svinčnik, radirko, trikotnik, šestilo, kalkulator, slovarje …) Mobiteli, ročne ure in druge elektronske naprave ter pomožni listki v izpitnem prostoru niso dovoljeni. Odložite jih v garderobi ali v tajništvu ŠMK SM. Njihovo posedovanje in uporaba veljata za hujšo kršitev pravil. Urnik pisnih izpitov na spomladanskem roku splošne mature najdete v maturitetnem koledarju. Sedežni redi so vedno objavljeni šele na dan pisanja izpita v avli šole. Ustni izpiti bodo potekali od 13. do 20. junija 2019. Kandidati imate po en ustni izpit na dan. Natančni ustni razporedi (datum, ura, izpraševalec in učilnica) bodo objavljeni na šolski oglasni deski po 1. juniju 2019. Zaradi nemotenega dela izpitnih komisij pridite na ustne izpite 15-20 min prej, kot bo navedeno v seznamih. Na maturi veljajo izpitna pravila. Želimo vam veliko uspeha.

(Visited 48 times, 1 visits today)