Gimnazija Ormož je v šolskem letu 2016/17  za dejavnosti s področja medgeneracijskega sodelovanja pridobila naziv SIMBIOZA ŠOLA.