SESTANEK UREDNIŠKEGA ODBORA ŠOLSKEGA ČASOPISA

Sestanek uredniškega odbora šolskega časopisa bo v torek, 10. maja 2011, ob 11.30 v računalniški učilnici.