VABILO NA PREDSTAVITEV TABORA SAMOZAŠČITA IN PREŽIVETJE 2015

 Spoštovani starši, spoštovana dijakinja, spoštovani dijak!

V šolskem letu 2013/2014 smo kot prva srednja šola v Sloveniji začeli z izvedbo tabora z vsebinami za samozaščito in preživetje v sodelovanju z Zvezo slovenskih častnikov,brigado slovenske vojske in Zvezo veteranov vojne za Slovenijo. Lansko leto smo vključili prve dijake, ki so se pet dni učili preživetja in samozaščite v naravi.

Tudi v šolskem letu 2014/2015 se naši dijaki lahko v začetku julija 2015 aktivno vključijo.

Zainteresirane dijake skupaj s starši vljudno vabimo na predstavitev vsebin tabora Samozaščita in preživetje. Srečanje bo v četrtek, 28. maja 2015, ob 16.30 v učilnici številka 2. Informacije vam bo podal gospod major Ernest Pleh.

Cilji Samozaščite in preživetja so, da dijaki:

  • izgrajujejo, poglabljajo in razširjajo znanje o življenju, delu in miselnosti v posameznih kriznih situacijah;
  • razvijajo zmožnosti kritične presoje in razlage dogodkov, pojavov, procesov samozaščite in preživetja posameznika ter skupnosti;
  • naučijo se osnov samozaščite in preživetja v naravi s terenskim usposabljanjem.

Udeležence tabora bo med drugimi tudi letos vodil inštruktor preživetja v naravi s certifikatom za to dejavnost. Vključi se lahko do 15 dijakov, starih najmanj 16 let. Predvideni stroški na dijaka so cca 50 evrov, ostalo bo prispevala šola.

Vseh ostalih informacij boste deležni na predstavitvi.

Lep pozdrav,
mag. Blanka Erhartič

(Visited 96 times, 1 visits today)