31. Regijsko srečanje mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Spodnjega Podravja in Prlekije, ki poteka pod okriljem Znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj, je letos potekalo v petek, 31. marca 2023, v prostorih Osnovne šole Markovci.

Dijaki naše šole so se predstavili s tremi raziskovalnimi nalogami:

  • Tanja Veldin je predstavila Spolno vedenje srednješolcev – tvegana dejanja in zdrava spolnost pod mentorstvom Tatjane Skoliber in prejela zlato priznanje ter udeležbo na državno tekmovanje,
  • Živa Fras in Nika Novak sta predstavili Vpliv konvencionalne in biodinamične pridelave jabolk na posamezne parametre v tleh pod mentorstvom Vanje Gaber Krepša in prejeli srebrno priznanje,
  • Dina Grabovac, Ema Šoštarič in Lina Šnajder so raziskovale Zlato pravilo pod mentorstvom Janje Rudolf ter Sonje Bezjak in prejele srebrno priznanje.

Čestitke vsem udeleženkam.

(Visited 278 times, 1 visits today)