Dijak se prijavi k opravljanju izpita najkasneje tri dni pred izpitnim rokom, odjavi pa se lahko najkasneje dva dni pred rokom za opravljanje izpita.

Pisni del:

POPRAVNI IZPITI:

  • MATEMATIKA v ponedeljek, 24. 8. 2020, ob 8.00 v učilnici št. 4

PREDMETNI IZPITI:

  • ZGODOVINA v ponedeljek, 24. 8. 2020, ob 8.00 v učilnici št. 4

Ustni del:

DOPOLNILNI IZPIT (neocenjeni dijaki):

  • KOV (kurikulum oddelka v vrtcu), IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija) v sredo, 19. 8. 2020, ob 12.00 v učilnici št. 1

POPRAVNI IZPITI (negativni dijaki):

  • BIOLOGIJA v petek, 21. 8. 2020, ob 9.00 v učilnici št. 6
  • PUD v četrtek, 20. 8. 2020, ob 13.00 v učilnici št. 2
  • ZGODOVINA v četrtek, 20. 8. 2020, ob 12.00 v učilnici št. 2
  • MATEMATIKA v ponedeljek, 24. 8. 2020, ob 10.00 v učilnici št. 4

Poimenski seznami so v tajništvu šole.

Ormož, 13. 8. 2020

ravnateljica:
Klavdija Zorjan Škorjanec

                                                          

(Visited 62 times, 1 visits today)