Razvojno središče talentov (RaST) je projekt, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport novembra 2017 izbralo kot središče kohezijske regije Vzhodna Slovenija na razpisu “Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene” in mu zagotovilo financiranje do septembra 2020. Na razpisu sta bili izbrani dve srednji šoli (ob II. gimnaziji Maribor oz. RaSTu še Gimnazija Vič kot središče zahodne kohezijske regije) in ena raziskovalna ustanova (Pedagoška Fakulteta Univerze v Ljubljani).

Cilji projekta:

  • vzpostaviti središče, ki bo skrbelo za delo z nadarjenimi dijaki v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija
  • zagotoviti podporno okolje za delo z nadarjenimi dijaki in pripravo ter uresničevanje njihovih individualnih načrtov dela (IND)
  • razvijati področje nadarjenosti dijakov z organizacijo strokovnih posvetov

Gimnazija Ormož je bila od oktobra 2019 do konca decembra 2020 vključena v projekt za nadarjene dijake z imenom RaST – razvij svoj talent, ki ga je v okviru finančnih sredstev EU, Ministrstva za izobraževanje in šport RS, Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani ter koordinacije II. gimnazije Maribor izvajala na literarnem in likovnem področju. Mentorica dijakom na literarnem področju je bila magistrica Blanka Erhartič, na likovnem področju pa je dijake vodila in usmerjala profesorica Janja Rudolf.

Plodmentoriranja se je odrazil v velikem rezultatu – izšli sta samostojni pesniški zbirki dveh dijakinj.

Predstavitev pesniških zbirk Sandre Kumer in Ane Zemljič

(Visited 104 times, 1 visits today)