Dijaki 2. in 3. letnika predšolske vzgoje boste v mesecu septembru imeli dva dogodka iz odprtega kurikula:

  • v sredo, 14. septembra 2016, bo projektni dan z naslovom Projektno delo kot učni model (učilnica 5: od 1. do 6. ure, potrebujete mapo in pisalo; 7. ura ostane razredna ura),
  • v petek, 23. septembra 2016,  bo medpredmetna strokovna ekskurzija v Velenje in Celje.

Program ekskurzije:

  • 7.30: odhod iz Ormoža
  • 9.00–12.00: ogled Celja in otroškega muzeja Hermanov brlog ter predstavitev dejavnosti na Gimnaziji Celje – Center (program predšolske vzgoje)
  • 12.00–13.00: prosto za kosilo v Celju
  • 14.00–16.00: vodenje in ogled Pikinega festivala v Velenju
  • 16.00: odhod iz Velenja
  • ok. 17.30: prihod v Ormož

Mentorice: Darja Žganec Horvat, Ljuba Fišer in Aleksandra Štih

(Visited 63 times, 1 visits today)