Projekt KATARINA – VsaK nAj bo deležen Temeljnih znAnj Računalništva In iNformAtike

Namen projekta KATARINA je razvoj didaktike za dvig digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike dijakov z uvajanjem inovativnih pristopov ter uporabo sodobnih digitalnih orodij, ki bodo podpora transformaciji vzgojno izobraževalnega procesa. S tem se dijakom omogočijo učne priložnosti, kar je ključno za enakopravno opolnomočenost za soočenje z izzivi sodobne družbe ter uspešno delovanje v prihodnosti.

Nosilka projekta Razvoj temeljnih znanj računalništva in informatike v srednjih šolah, ki traja od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2026, je Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (UL FRI). V okviru projekta bo na 10 srednjih šolah potekalo razvojno–raziskovalno delo.

Dijaki (programa gimnazije in predšolske vzgoje) bodo v šolskih letih 2023/2024, 2024/2025 in 2025/2026 letno sodelovali pri 24 učnih urah s področja uvajanja temeljnih znanj računalništva in informatike (RIN). V šolskem letu 2023/24 smo začeli izvajati aktivnosti z dijaki 1. letnika, v naslednjih dveh šolskih letih se pridružijo še novinci.


Projekt KATARINA sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jihzahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5) za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

#BRIN  #NextGenerationEU #MVI #UP

(Visited 34 times, 1 visits today)