Rokometna zveza Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje in šport v letu 2020 začela s projektom NPŠŠ (nacionalnih panožnih športnih šol). Projekt se bo izvajal v letih 2020 do 2024. Rokometna zveza Slovenije bo projekt NPŠŠ izvajala v več srednješolskih izobraževalnih ustanovah z različnimi izobraževalnimi programi. Ena izmed izbranih šole je tudi Gimnazija Ormož. Šola  zagotavlja organizacijo pedagoškega procesa tako, da lahko dijaki športniki uspešno usklajujejo šolske in športne obveznosti. Rokometna zveza Slovenije s svojimi trenerji zagotavlja kvaliteten trening, usmerjen predvsem v individualni razvoj igralk in igralcev. Trenerji v programu bodo v dopoldanskem času izvajali vadbo na srednješolskih ustanovah. S tem bi pokrivali celotno področje Slovenije in hkrati omogočili vsem športnikom primeren razvoj ne glede na izobraževalni program, ki ga obiskujejo. Namen je s strokovnim delom vplivati na tehnično-taktično in kondicijsko (gibalno motorično) pripravo rokometašev/-ic (starostno obdobje od 14. do 20. leta). Tako bodo mladi rokometaši po celotni Sloveniji imeli možnost dodatnega razvoja. Mladega športnika (rokometaša/-ico) želijo z usmerjeno vadbo usposobiti gibalno (motorično) in funkcionalno za premagovanje različnih obremenitev in naporov, s katerimi se bo soočal/-a v nadaljevanju športne poti na rokometnih treningih in tekmah v članski kategoriji.

Vsakemu dijaku/-inji, ki se bo vključil/-a v projekt NPŠŠ – rokomet bodo zagotovljene dve do tri vadbene enote tedensko. Pogoji za vključitev v »rokometno skupino« v projektu NPŠŠ – rokomet so za dijake/-inje naslednji:

  • da so v času obiskovanja aktivnosti vpisani v srednješolsko izobraževalno inštitucijo, na kateri se program odvija,
  • da imajo status registriranega športnika skladno s Pravilnikom o registraciji in kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije.

Vadba se bo pričela s 1. 9. 2020.

 

(Visited 20 times, 1 visits today)