PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO v šolskem letu 2011/2012

Obrazce za prijavo na šolsko prehrano v šolskem letu 2011/2012 bodo dijakom razdelili razredniki.

Prijavo na šolsko prehrano vložijo starši, skrbniki oz. druge osebe, pri katerih so dijaki v oskrbi. Prijava se praviloma odda v mesecu juniju, zato jo prosim vrnite do 24. junija 2011. Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica.

Prijava in odjava šolske prehrane v šolskem letu 2011/2012 poteka po istem postopku kot v letu 2010/11.

(Visited 72 times, 1 visits today)