Dijaki 3. letnika predšolske vzgoje so za otroke Vrtca Ormož v okviru strokovnega modula jezikovno izražanje otrok pripravili šest otroških dramskih predstav, ki so vključevale tudi glasbo z otroškimi pesmimi. Poglobljeno so razvijali poklicne kompetence, tako da so v skupinah s sodelovalnim delom načrtovali, pripravili in izvedli predstavo. Pri tem so ves čas izpopolnjevali svoje jezikovne in sporazumevalne spretnosti ter podpirali otrokove jezikovne zmožnosti. Veliko pozornost pa so namenili tudi neverbalni komunikaciji – mimiki, gibom, kretnjam, premikanju v prostoru.

Otroke iz vrtca so razveselili v štirih terminih. 13. decembra so odigrali Lisičjo zanko in Gozdno veveričko. 15. decembra je sledila predstava Trije prašički in nato še 20. decembra ob priklicu dedka Mraza še predstava Božičkove prigode. V tem letu, 5. januarja, pa so se predstavili še z dvema predstavama: Miška v stiski in Živalski rojstni dan. Predstavo Božičkove prigode so zaigrali še 21. decembra v Vrtcu Navihanček v Središču ob Dravi. Ob predstavah so otroci uživali, peli in izjemno sodelovali. Takšno prakso in povezovanje z vrtci želimo ohranjati in razvijati še naprej.

(Visited 175 times, 1 visits today)