Rezultati bodo dostopni na spletni strani http://matura.ric.si/ v petek, 15. septembra 2017, od 7. ure dalje. Za dostop potrebujete EMŠO in šifro, ki ste jo dobili na listu šifer pri pisnih izpitih.

Z rezultati spomladanske mature boste seznanjeni istega dne med 10. in 11.  uri v šoli, ko vam bomo v ravnateljstvu šole razdelili maturitetna spričevala in obvestila o uspehu na maturi. Prevzamete jih osebno. Takrat se tudi podpišete v knjigo maturantov. V primeru, da se sami ne morete udeležiti podelitve, lahko spričevalo oz. obvestilo z vašim pooblastilom  prevzamejo starši ali druge pooblaščene osebe.

Več informacij dobite na spletni strani Državnega izpitnega centrahttp://www.ric.si.

Tanja Galun Založnik, prof.
tajnica ŠMK SM

(Visited 64 times, 1 visits today)