Omejitev vpisa v 1. letnik v šolskem letu 2024/2025

Ker je bilo v izobraževalni program GIMNAZIJA prijavljenih več kandidatov kot je vpisnih mest, je vpis omejen v programu GIMNAZIJA na 30 mest.

V SSI programih PREDŠOLSKA VZGOJA in ZDRAVSTVENA NEGA vpis ni omejen.

Prijavljeni kandidati boste v prihodnjih dneh na svoje naslove prejeli informacije o terminih vpisa oziroma o oddaji vpisne dokumentacije ter navodila o izbirnem postopku.

(Visited 97 times, 1 visits today)