OBVESTILO O ŠOLSKI PREHRANI

Dijak uveljavlja pravico do splošne subvencije za šolsko prehrano (toplo malico) s prijavo, v kateri poda izjavo o uveljavljanju pravice do splošne subvencije. Če je prijava oddana pred začetkom šolskega leta in dijak uveljavlja pravico do splošne subvencije, mu splošna subvencija pripada od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od naslednjega dne po oddaji prijave. Če je dijak že prijavljen na malico in ob prijavi ni uveljavljal pravice do splošne subvencije, jo lahko uveljavlja tudi kasneje.


Odjava in prijava obroka med šolskim letom:

Dijaki oz. starši lahko odjavijo ali prijavijo obrok s pisnim obvestilom, po telefonu ali osebno pri poslovni sekretarki.

Obrok za odsotnega dijaka so dolžni starši ali dijak pravočasno odjaviti. Obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi najkasneje do 8. ure istega  dne v tajništvo šole (pisno, osebno ali po telefonu). V nasprotnem primeru dijaki plačajo neprevzeti obrok v celoti.

Obrok za dijaka, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola (nosilec dejavnosti). 


Več informacij lahko preberete v Zakonu o šolski prehrani in Pravilih šolske prehrane.

(Visited 41 times, 1 visits today)