Na podlagi 1. a člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov je ministrica, pristojna za visoko šolstvo izdala sklep, da bo Ministrstvo za visoko šolstvo skupni Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2020/2021, objavilo najpozneje do 15. julija 2020, ko ga na svojih spletnih straneh objavijo tudi Pisarne za študentske domove.
 
O natančnem datumu objave razpisa boste obveščeni najkasneje do 15. julija 2020.
(Visited 63 times, 1 visits today)