Dijaki, ki se boste udeležili literarnega večera s Ferijem Lainščkom, lahko pridobite tudi ure za OIV/ID.