1. informacija:

PODATKI O PREJETIH PRIJAVAH V VIŠJEŠOLSKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021
Objavljeni so podatki o prejetih prijavah v višješolsko strokovno izobraževanje v študijskem letu 2020/2021 v prvem prijavnem roku: https://www.vss-ce.com/vps/PrejetePrijave2020-2021-1rok.htm

2. informacija:

SPOROČILO GLEDE PODALJŠANJA PRIJAVNIH ROKOV ZA VPIS V VISOKO ŠOLSTVO 2020/2021

V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20) se podaljšajo vsi odprti prijavni roki za vpis v visoko šolstvo do prenehanja razlogov za začasne ukrepe, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS, vendar najdlje do 1. julija 2020. Vezano na razpise za vpis za študijsko leto 2020/21 zgoraj zapisani zakon podaljšuje vse odprte prijavne roke do prenehanja razlogov za začasne ukrepe oziroma najdlje do 9. 7. 2020 (to je 8 dni po prenehanju veljave omenjenega zakona).

Zapisano pomeni, da je še vedno odprt tudi prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programih na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih študijskih programih, ki bi se v normalnih okoliščinah moral zaključiti že 18. 3. 2020. Ker je prijavni rok še vedno odprt, se s tem zamakne tudi rok objave omejitev vpisa v visoko šolstvo.

Posodobljen rokovnik vpisa je objavljen na spletni strani: https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

(Visited 13 times, 1 visits today)