Hočem pomagati okolju za šolsko leto 2011/2012


Pri projektu Hočem pomagati okolju načrtujemo 3 delavnice, saj se projekt v celoti zaključi 15. 3. 2012. Te delavnice so:

-Voda (POROČILO)

-Tla in kmetijstvo

-Osveščenost, informiranost

Prvo delavnico v tem šolskem letu Voda načrtujemo v mesecu septembru in oktobru. Ogledali si bomo črpališče oziroma vodno zajetje v Mihovcih pri Veliki Nedelji. Imeli bomo organizirano vodenje strokovnjaka s Komunalnega podjetja Ormož. Pri tej delavnici bomo v našem okolju vzeli različne vzorce vode, jih analizirali pri laborantki gospe Heleni Kolarič glede onesnaženosti in jih med seboj primerjali. Dijaki bodo rezultate grafično primerjali. Izdelali bomo tudi plakat.


Drugo delavnico Tla in kmetijstvo predvidevamo v mesecu oktobru in novembru. Kot mentorica oz. koordinatorka projekta dijakom predstavim posledice običajnega kmetovanja na okolje. Ogledali si bomo biokmetijo Zel, kjer se bomo seznanili z ekološkim kmetovanjem.


Za zaključek dejavnosti pripravijo dijaki argumente ZA in PROTI ekološkemu kmetovanju ter jih prestavijo na plakatu.


Tretjo delavnico Osveščenost in informiranost načrtujemo v mesecu decembru, januarju in februarju. Dijaki bodo pregledali zbran material prejšnjih delavnic. Na podlagi zbranega materiala bodo dijaki izdelali brošuro za osveščanje, kaj se je med projektom dogajalo (tekst, fotografije, grafični prikazi), priprava plakatov, priprava radijske oddaje, časopisni članek (Ptujski tednik, Ormoške novice), spletna stran Gimnazije Ormož.

Koordinatorica: Darka Frangež

(Visited 34 times, 1 visits today)