UPORABA E-ASISTENTA

Prijavnice za uporabo e-Asistenta boste starši prejeli na 1. roditeljskem sestanku 10. septembra 2013.