Šolsko tekmovanje iz logike bo v četrtek, 29. septembra 2016, ob 13.30 v jedilnici.