Spoznavni vikend za dijake prvega letnika bo 11. in 12. septembra 2015 v CŠOD na Kozjaku.