Vaja pevskega zbora bo v petek, 22. januarja 2016, ob 7.10.