Vaja pevskega zbora bo v soboto, 12. decembra 2015, od 9. do 12. ure.