Vaja pevskega zbora (za vse pevke in pevce) bo v sredo, 30. septembra 2015, ob 7.10.