Vaja pevskega zbora bo v torek, 5. maja 2015, ob 7.10.