Dijaki 2. in 3. letnika predšolske vzgoje bodo v sredo, 6. februarja 2019, obiskali Vrtec Sv. Tomaž. Najprej bodo zaigrali dramsko predstavo Srečno do konca dni, nato pa izvedli ustvarjalne delavnice.