Tajnica Šolske maturitetne komisije za splošno maturo v šolskem letu 2019/20 je Tanja Galun Založnik, prof.

Uradne ure: ob sredah, od 10.20 do 11.05