V prilogi najdete sklep o izpitnih rokih za izboljševanje ocen za 4. letnike.

PRILOGA