IZBOR DIJAKOV ZA NAGRADNO EKSKURZIJO

Komisija je izmed 25-ih prijavljenih kandidatov izbrala 15 dijakov, ki se bodo lahko udeležili nagradne strokovne ekskurzije. Seznam dijakov si lahko ogledate na oglasni deski in v tajništvu šole.