• Razpis natečaja “Kaj prosto gibanje pomeni za vas?”