PREDŠOLSKA VZGOJA

Praktično usposabljanje z delom

3. letnik predšolske vzgoje: 

  •  7.-11. 10. 2019

Vsak dan od 7.30 do 15.00.

4. letnik predšolske vzgoje: 

  •  7.-11. 10. 2019

Vsak dan od 7.30 do 14.30.