2a

Razredničarka: Bojana Moravec

Nadomestna razredničarka: Aleksandra Štih