Razredničarka: Simona Meglič, prof.

Nadomestna razredničarka: Lenka Keček Vaupotič, univ. dipl. inž.


2.b


2.b