1a

Razredničarka: Nina Cerkvenik

Nadomestna razredničarka: Lenka Keček Vaupotič